Foto B.Braun

Foto B. Braun Launching

B. Braun Medical Industries, Penang, Malaysia


15.06.2018:

Nach 10 Jahren Bauzeit ist der Campus 1 von B. Braun Medical Industries in Penang, Malaysia, fertiggestellt. Zur großen Eröffnung kamen unter anderem der deutsche Botschafter Graf Lambsdorff.

https://www.bbraun.com/en/company/news-room/news/2018/2nd-quarter-2018/b--braun-opens-five-new-medical-production-facilities-in-penang.html